Händelser i Åbo före och efter julen 1917

Under de senaste åren har man spelat ett utomhusskådespel för att liva upp marknadstorget på Gamla Stortorgets Julmarknad. Skådespelen har erbjudit en rolig och färggrann titt i åbobornas liv för cirka hundra år sedan. I år granskas julförberedelserna år 1917 i det självständiga Finland.  Under varje marknadsdag på Gamla Stortorget spelas olika scener, som visar hur nivåer av historiska skeenden och vardagens små beslut möts och skapar en intressant inblick i Åbo för hundra år sedan.

Marknadsskådespelets historiska expert, fil.dr Rauno Lahtinen, har samlat ihop information om händelserna i bakgrunden till en kronologiskt framskridande berättelse.

28 juni 1914
Första världskriget utbryter.

1914–1917
Åbos industri blomstrar och tusentals unga arbetare flyttar till staden. Då kriget drar ut börjar livsmedelsbristen skönjas även i Åbo.

8–16. mars 1917
Februarirevolutionen i Ryssland störtar kejsaren från makten. Detta återspeglas genast i Åbo, eftersom situationen gör att det blir möjligt att skriva censurfritt i tidningarna samt hålla demonstrationer och strejker.

29 mars
Minnesdagen för revolutionens offer samlar tusentals åbobor i ett demonstrationståg och en torgfest.

April
Relationerna mellan borgarna och arbetarna börjar bli spända, då socialisterna kräver representanter för arbetarna i stadsfullmäktige och polismakten. I Åbo utbryter en våg av strejker, som bland annat leder till att man på de flesta arbetsplatser övergår till åtta timmars arbetsdag.

1 maj
Första maj blir en enorm fest för att lyfta arbetarnas anda. Festen på Åbo idrottsplan samlar cirka 30 000 personer.

29 maj ‒ 1 juni
Generalstrejken i Åbo stannar hela staden. Under demonstrationen åsidosätts polisen och ordningen upprätthålls av en arbetarmilis. Strejkarna tillfångatar stadsfullmäktige under ett par dagar på stadshuset och kräver att fullmäktigemedlemmarna byts ut mot socialister. Man lyckas inte nå målet.

31 juli
Riksdagen, med socialisterna i majoritet, upplöses och man utlyser nyval i landet i början av oktober.

9‒11 augusti
Åbo drabbas av oroligheter på grund av brist på smör. Arbetarna, som lider av livsmedelsbrist, stjäl hundratals kilo smör ur Valios förråd. På grund av oroligheterna grundas en skyddskår i Åbo ett par veckor senare och rödgardisterna beväpnar sig.

1‒2 oktober
Riksdagsval. En fräck valkampanj gör stämingarna i Åbo spända till bristningsgränsen. Borgarpartierna för majoritet i riksdagen, vilket utgör en stor besvikelse för socialisterna.

6‒8 november
Under Oktoberrevolutionen i Ryssland tar Lenin och hans bolsjevikparti makten. Lenin kräver även att Finlands arbetare tar till vapen och gör revolution.

14‒20 november
Istället för att göra revolution arrangerar man en storstrejk i Finland som varar en vecka. Journalisten William Lundberg blir ledare de rödas milis och ledare i Åbo. Ordningsmakten förflyttas från polisen till milisen och rödgardisterna under de följande månaderna.

6 december
Riksdagens borgarpartier utlyser Finlands självständighet. I Åbo firar man saken nästa dag med en enkel tillställning i Frivilliga Brandkårens hus.

15 december
Åbomilisen strejkar för att påskynda sitt krav på löneförhöjning. Åbos butiker utsätts för rån under tre dagar. Slutligen ger senaten milisen dess lönepengar och ordningen återställs i staden.

24 december
Ingen julfred utlyses i år, men julen firas tämligen lugnt i Åbo.

13 januari 1918
Rödgardisterna intar observatoriet på Vårdberget och gör byggnaden till sitt huvudkvarter. I Åbo inväntar man revolutionen.

27 januari
På söndag morgon kommer ett telefonsamtal från Helsingfors till rödgardisterna i Åbo: den militära revolutionen har börjat. Rödgardisterna intar lätt de centrala objekten i Åbo och tar makten. De möter inget motstånd.

5 februari
Åbo stadsfullmäktige åsidosätts och ersätts med en arbetarkommitté. Åbo är helt och hållet under de rödas kontroll.

Mars
Livsmedelsbristen ökar, arbetslösheten stiger och skolorna stänger sina dörrar efter att lärarna gått i strejk. Den röda administrationen drabbas av brist på medel. Nyheterna om slaget vid Tammerfors antyder att de röda håller på att förlora.

12 april
Vita trupper och tyskar närmar sig Åbo. De sista röda trupperna retirerar österut med tåg från Åbo.

13 april
Skärgårdens frivilliga trupp marscherar mot Åbo. Poliserna återvänder till arbetet. De rödas tid vid makten är över.

Maj
Sirkkalas kasern blir fångläger för de röda.

Gamla Stortorgets Julmarknads skådespel ingår i programet för jubileet Finland 100.

Published